Pro média

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU bylo jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění otevřeno 24. října. 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena na podzim 2012.

Kromě využití školními aktivitami lze jednotlivé prostory divadla pronajmout ke komerčním účelům.

Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají. V Divadle na Orlí vzniklo špičkově vybavené pracoviště v oblasti strojních, zvukových a světelných jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům. Působí zde absolventské ročníky všech uměleckých, manažerských i technologických studijních oborů. Výuka se realizuje především formou umělecké tvorby při vzniku absolventských představení, zdejší aktivity však představuje i řada jiných projektů, které naplňují vlastní poslání tohoto školního pracoviště JAMU.

Variabilní divadelní sál Divadla na Orlí, je navržen jako víceúčelový prostor s jevištěm, orchestřištěm a provazištěm, ve kterém je možné pomocí pohyblivých částí postavit klasické kukátkové divadlo, ale je také možné prostorové řešení, které mění poměr velikosti jeviště a hlediště a umožňují středové hraní. Technologie je instalována tak, aby uměla na tyto alternativy reagovat. Umožňuje vytvořit podlahu sálu v jedné rovině se scénou (možné využíti pro jiné účely než představení, např. konference aj.) a hrací prostor stejně jako prostředí hlediště umístit a omezeně obsloužit ve kterémkoliv místě. Celková kapacita hlediště je až 150 osob, v závislosti na prostorovém uspořádání.

Nahrávací studio, které se nachází v suterénu divadla je realizováno jako betonový blok pružně uložený ve dvou podlažích budovy, proto je vliv rušivých zvuků minimální. Studio má akusticky příznivý půdorys a některé akustické vlastnosti jsou variabilní. Kromě nejmodernějších nahrávacích technologií jsou jedinečnou součástí nahrávacího studia špičkové hudební nástroje, od klavírního křídla přes legendární nástroje Moog a Hammond, špičkové koncertní harfy až po moderní softwarová řešení, jako je Vienna Symphonic Library. Pro studenty a zaměstnance JAMU studio zajišťuje všechny studiové nahrávky, které jsou součástí studijních povinností, studiové nahrávky pro soutěže, konkurzy a zahraniční stáže.

V rámci pronájmů prostor a nahrávací techniky studio pravidelně spolupracuje se zahraničními společnostmi Parma Recordings LLC (USA), First Creative (UK) a dále v ČR s Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími.

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU
Orlí 19
602 00 Brno
tel: +420 542 591 800 (recepce)
email: dno@jamu.cz
nahrávací studio: www.studio.jamu.cz / studio@jamu.cz
POKLADNA – otevřena vždy hodinu před představením: 542 591 814