...

Divadlo na Orlí

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU bylo jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění otevřeno 24. října 2012.

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU bylo jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění otevřeno 24. října. 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena na podzim 2012.

Kromě využití školními aktivitami lze jednotlivé prostory divadla pronajmout ke komerčním účelům.

Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají. V Divadle na Orlí vzniklo špičkově vybavené pracoviště v oblasti strojních, zvukových a světelných jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům. Působí zde absolventské ročníky všech uměleckých, manažerských i technologických studijních oborů. Výuka se realizuje především formou umělecké tvorby při vzniku absolventských představení, zdejší aktivity však představuje i řada jiných projektů, které naplňují vlastní poslání tohoto školního pracoviště JAMU.

Variabilní divadelní sál Divadla na Orlí, je navržen jako víceúčelový prostor s jevištěm, orchestřištěm a provazištěm, ve kterém je možné pomocí pohyblivých částí postavit klasické kukátkové divadlo, ale je také možné prostorové řešení, které mění poměr velikosti jeviště a hlediště a umožňují středové hraní. Technologie je instalována tak, aby uměla na tyto alternativy reagovat. Umožňuje vytvořit podlahu sálu v jedné rovině se scénou (možné využíti pro jiné účely než představení, např. konference aj.) a hrací prostor stejně jako prostředí hlediště umístit a omezeně obsloužit ve kterémkoliv místě. Celková kapacita hlediště je až 150 osob, v závislosti na prostorovém uspořádání.

Nahrávací studio, které se nachází v suterénu divadla je realizováno jako betonový blok pružně uložený ve dvou podlažích budovy, proto je vliv rušivých zvuků minimální. Studio má akusticky příznivý půdorys a některé akustické vlastnosti jsou variabilní. Kromě nejmodernějších nahrávacích technologií jsou jedinečnou součástí nahrávacího studia špičkové hudební nástroje, od klavírního křídla přes legendární nástroje Moog a Hammond, špičkové koncertní harfy až po moderní softwarová řešení, jako je Vienna Symphonic Library. Pro studenty a zaměstnance JAMU studio zajišťuje všechny studiové nahrávky, které jsou součástí studijních povinností, studiové nahrávky pro soutěže, konkurzy a zahraniční stáže.

V rámci pronájmů prostor a nahrávací techniky studio pravidelně spolupracuje se zahraničními společnostmi Parma Recordings LLC (USA), First Creative (UK) a dále v ČR s Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími.

Lidé v divadle

...

MgA. Jan Petr

provozní ředitel

petr@jamu.cz

tel: +420 542 591 801

mobil: +420 728 842 834

...

Mgr. Kamila Murlová

produkční projektů DF

murlova@jamu.cz

tel: +420 542 591 805

mobil: +420 777 879 867

...

Ing. Zdeňka Vlachovská

produkční Komorní opery HF

vlachovska@jamu.cz

tel: +420 542 591 804

mobil: +420 731 622 432

...

Ing. Mirek Drchal

správa budovy

drchal@jamu.cz

tel: +420 542 591 803

mobil: +420 731 130 740

...

Marie Zatloukalová

stážové místo - asistentka ředitele DnO

asistentdno@jamu.cz

tel: +420 542 591 815

mobil: +420 604 390 283

...

Kateřina Papírníková

stážové místo - PR a marketing

marketingdno@jamu.cz

tel: +420 542 591 815

mobil: +420 721 330 666

...

Lucie Pokorná

stážové místo - produkce nahrávacího studia

studio@jamu.cz

tel: +420 542 591 821

mobil: +420 605 789 761

...

Marcela Baťová

ekonomka divadla

batova@jamu.cz

tel: +420 542 591 802

mobil: +420 731 640 869

...

MgA. Tomáš Příkrý

mistr světel a videa

prikry@jamu.cz

tel: +420 542 591 810

mobil: +420 728 312 366

...

Radim Kopecký

jevištní mistr

kopecky@jamu.cz

tel: +420 542 591 806

mobil: +420 731 130 741

...

Dušan Souček

mistr zvuku

soucek@jamu.cz

tel: +420 542 591 810

mobil: +420 608 438 531

...

Kateřina Siažíková

vedoucí krejčovny divadla

siazikova@jamu.cz

tel: +420 542 591 812

mobil: +420 778 481 582

...

BcA. Jan Plešák

stavba

...

Mgr. Vít Kraváček

zvukař

kravacek@jamu.cz

tel: +420 542 591 810

mobil: +420 777 185 715

...

Eva Kouřilová

krejčová

...

Vojtěch Vinopal

stavba

...

Ing. Jana Jelínková

nahrávací studio - mistr zvuku

jjelinkova@jamu.cz

tel: +420 542 591 820

mobil: +420 774 552 449

...

Jiří Kubalec

Osvětlovač

...

Dominika Němcová

zvukařka

...

Ester Hradilová

garderóba

...

Alica Ištoková

garderóba

...

David Brabec

Osvětlovač

tel: +420 542 591 811

mobil: +420 603 301 617

...

Pavel Plch

stavba

...

Jana Horká

úklid

...

Dana Konrádová

úklid

...

Miroslav Kopecký

recepce, údržba

...

Eliška Balaščáková

recepce

...

Olga Jatelová

recepce

...

Alice Drchalová

recepce

Jsme hned za rohem!

Divadlo na Orlí
Hudebně-dramatická laboratoř JAMU
Orlí 19
602 00 Brno

+420 542 591 800 (recepce)
Pokladna otevřena vždy hodinu před představením
+420 542 591 814