...

#2022/2023 #HF #Opera

J.A.K. z Labyrintu / Kalvárie

Již se nehraje Vstupenky

Komorní opera Janáčkovy akademie múzických umění připravuje v rámci tradiční spolupráce s festivalem Janáček Brno premiéry nových operních titulů posluchačů Hudební fakulty JAMU. V rámci festivalu byly ve světové premiéře uvedeny ve společném večeru dvě operní inscenace J.A.K. z Labyrintu a Kalvárie.

J. A. K. z Labyrintu

Literární dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce rezonuje svými tématy i obsaženými charaktery v každé době. Skladatelka a libretistka Noemi Savková rafinovaně zvolila Komenského dílo jako předlohu pro svou jednoaktovou operu, v níž se seznamujeme s podobnou cestou Poutníka, jako tomu bylo u Komenského. Pojetí Noemi Savkové se však zaobírá původním dílem tak, aby ho skrze Poutníkova stanoviska přiblížila posluchači žijícímu v současnosti, jenž je také vystaven mnohým problematikám. Obsah libreta poukazuje na Komenského myšlenky, které jsou díky své nadčasovosti stále aktuální a platné. Dirigent Matěj Voda a režisér Vladimír John propojují scénickou a hudební myšlenku, která na základě pestrého zhudebnění skladatelky zcela doplňuje Poutníkovo bádání nad současným světem, jehož hodnoty postupně odkrývá a následně objevuje v sobě samotném podstatu hodnot svých.

 

Kalvárie

Ve světě, který je tak propojený, že jsme jen několika málo dotyky na telefonu schopni zjistit, co se děje na druhé straně zeměkoule, jsme čím dál více sami. Díváme se na životy druhých a zapomínáme, který život je ten skutečný, a hlavně který život je ten náš. Čím více jsme sami, tím ustavičněji hledáme, co by nás z naší samoty vyvedlo – láska, Bůh, peníze…?

Opera skladatelky Markéty Brothánkové zpracovává příběhy příslušníků dvou rodin, které, byť jsou v rámci společnosti na opačných pólech, spojuje víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Libreto, jehož spoluautorem je režisér Marek Řihák, dává do kontrastu virtuální propojení lidí s životem v osobní bublině, ze které se jedinec snaží utéct vírou v osud, Boha nebo svého bližního.

 

Ansámbl/vedlejší role:
Soprán 1/Prodavačka   Šárka Neprašová, Ekaterina Krovateva, Katarína Haščáková
Soprán 2/Asistentka Petra Burgetová, Karolína Pohanková, Marianna Mikocziova
Soprán 3/Asistentka    Veronika Zaplatilová, Bedřiška Ponížilová, Benedikta Klára  Obrusníková
Alt 1/Fanynka 1    Veronika Zaplatilová, Bedřiška Ponížilová, Benedikta Klára  Obrusníková
Alt 2/Fanynka 2 Tereza Horová, Laura Uhorskaiová, Alžběta Symerská
Tenor/Vardi   Peter Gáč, Pavel Janečka, Vilém Cupák
Baryton 1/Manažer  Simeon Hána, Zjatik Denis
Baryton 2/Kolemjdoucí Vladislav Agamuradov, David Machek
Bas 1/Bodyguard 1/Fotograf Jan Faltýnek j. h., Jan Kučera
Bas 2/Bodyguard 2 Filip Bula j. h., Jan Šmatera j. h.
Bas 2/Strýc   Filip Bula j. h., Jan Šmatera j. h.

 

O inscenaci

Datum premiéry 10. listopadu 2022, 12. listopadu 2022

Inscenační tým

Hudba: Noemi Savková
Libreto: Noemi Savková
Dirigent: Marek Madeja
Režie: Vladimír John
Hudba: Markéta Brothánková
Libreto: Markéta Brothánková, Marek Řihák
Dirigent: Marek Madeja
Režie: Marek Řihák

Hrají