Koncert z děl posluchačů studijních specializací Kompozice scénické a filmové hudby a Kompozice elektroakustické hudby

Prezentace prací studentů nových specializací Katedry kompozice HF JAMU.

Neděle 26.3. od 19h.

Vstupné 100,- / 50,-

, Kamila Murlová