O divadle

Základní informace

Divadlo na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř JAMU bylo jako nová divadelní scéna Janáčkovy akademie múzických umění otevřeno 24. října. 2012. Kulturnímu Brnu nabízí variabilní scénu mladého umění a k současné architektonické podobě města přispívá zástavbou proluky z doby 2. světové války moderní budovou z ateliéru brněnských architektů Pavla Rady a Milana Raka. Stavba byla zahájena v roce 2010 a dokončena na podzim 2012.

Posláním Divadla na Orlí je poskytnout prostor pro výuku studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU, a to zejména v oblasti hudebně-dramatického divadla, tedy především opery a muzikálu – ale samozřejmě i všech dalších hudebně-dramatických žánrů, jaké v současném divadle vznikají. V Divadle na Orlí vzniklo špičkově vybavené pracoviště v oblasti strojních, zvukových a světelných jevištních technologií, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům. Působí zde absolventské ročníky všech uměleckých, manažerských i technologických studijních oborů. Výuka se realizuje především formou umělecké tvorby při vzniku absolventských představení, zdejší aktivity však představuje i řada jiných projektů, které naplňují vlastní poslání tohoto školního pracoviště JAMU.

Kromě využití školními aktivitami lze jednotlivé prostory divadla pronajmout ke komerčním účelům.

Prostory

Variabilní divadelní sál Divadla na Orlí, je navržen jako víceúčelový prostor s jevištěm, orchestřištěm a provazištěm, ve kterém je možné pomocí pohyblivých částí postavit klasické kukátkové divadlo, ale je také možné prostorové řešení, které mění poměr velikosti jeviště a hlediště a umožňují středové hraní. Technologie je instalována tak, aby uměla na tyto alternativy reagovat. Umožňuje vytvořit podlahu sálu v jedné rovině se scénou (možné využíti pro jiné účely než představení, např. konference aj.) a hrací prostor stejně jako prostředí hlediště umístit a omezeně obsloužit ve kterémkoliv místě. Celková kapacita hlediště je až 150 osob, v závislosti na prostorovém uspořádání.

Nahrávací studio, které se nachází v suterénu divadla je realizováno jako betonový blok pružně uložený ve dvou podlažích budovy, proto je vliv rušivých zvuků minimální. Studio má akusticky příznivý půdorys a některé akustické vlastnosti jsou variabilní. Kromě nejmodernějších nahrávacích technologií jsou jedinečnou součástí nahrávacího studia špičkové hudební nástroje, od klavírního křídla přes legendární nástroje Moog a Hammond, špičkové koncertní harfy až po moderní softwarová řešení, jako je Vienna Symphonic Library. Pro studenty a zaměstnance JAMU studio zajišťuje všechny studiové nahrávky, které jsou součástí studijních povinností, studiové nahrávky pro soutěže, konkurzy a zahraniční stáže.

V rámci pronájmů prostor a nahrávací techniky studio pravidelně spolupracuje se zahraničními společnostmi Parma Recordings LLC (USA), First Creative (UK) a dále v ČR s Českou televizí, Českým rozhlasem, Filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími.

Ostatní prostory a zázemí - kromě divadelního sálu a nahrávacího studia divadlo disponuje třemi zkušebnami, korepetitovnou, příslušným zázemím (2 šatny pro sólisty a 1 pro sbor, produkční místnost místnost), kancelářskými prostory a krejčovnou pro výrobu kostýmů. Ke společenskému setkání je k dispozici restaurace a kavárna s krytou zahrádkou.

Technické informace o divadle a jeho vybavení

K dispozici na stránce PRONÁJEM 

Celé divadlo je bezbariérové s možným čtyřiadvacetihodinovým provozem.

Časosběrný dokument o stavbě divadla

O projektu

Investorem stavby je Janáčkova akademie múzických umění v Brně a stavba byla financována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve veřejné obchodní soutěži na dodavatele stavby zvítězilo sdružení firem UNISTAV, a. s., a OHL ŽS, a. s. Technický dozor investora prováděla firma S - Invest CZ.

Zaměstnanci


Jan Petr
provozní ředitel

Zdeňka Vlachovská
Zdeňka Vlachovská
produkční Komorní opery


Kamila Murlová
produkční projektů DF JAMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hana Kretková
stážové místo - asistentka ředitele

Lucie PokornáLucie Pokorná
stážové místo - marketing a propagace divadla

Marcela Baťová
Marcela Baťová
ekonomka divadla

Miroslav Drchal
Ing. Mirek Drchal
správa budovy

Radim Kopecký
Radim Kopecký
jevištní mistr

Jan Plešák
Jan Plešák
šéf stavby

Tomáš Příkrý
Tomáš Příkrý
mistr světel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Smutný
mistr světel a videa

Dušan Souček
Dušan Souček
mistr zvuku

Vit Kravacek
Vít Kraváček
zvukař

Jana Jelínková

Ing. Jana Jelínková
mistr zvuku nahrávacího studia

Pavel Plch

Pavel Plch
stavba

 

Vojtech VinopalVojtěch Vinopal
stavba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Brabec
stáž světla

 

Markéta Kavková
Markéta Kavková
stážové místo - produkce nahrávacího studia

Dalibor Chvátal

BcA. Dalibor Chvátal 
mistr světel a videa

 Kateřina SiažíkováKateřina Siažíková
vedoucí krejčovny

    Eva Kouřilová

Eva Kouřilová- krejčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tichá
garderoba

Jana Horká
Jana Horká
úklid

Dana Konrádová

Dana Konrádová
úklid

Eliška Balaščáková
Eliška Balaščáková
recepce

Miroslav Kopecký
Miroslav Kopecký
recepce, údržba

Olga JatelováOlga Jatelová
recepce

 Jiří SedláčekJiří Sedláček
recepce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Juráková
zvukařka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Hradilová
garderóba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Černá
garderóba