...

#2022/2023 #HF #Zpěv

Katarína Haščáková

V rámci Komorní opery JAMU nastudovala role Fifi ve Zkoušce lásky (G.Rossini), Popelky ve Veselohře na mostě (B.Martinů),  Miss Wordsworth v Albertu Herringovi (B. Britten), Constance v Dialozích karmelitek (F.Poulenc), a Kláru v opeře Kalvárie v rámci mezinárodního festivalu Janáček Brno 2022 (M.Brothánková).

Katarína Haščáková se narodila v roce 1997 v Starej Ľubovni. Zpěvu se věnuje už od útlého dětství, kdy ve svých jedenácti letech začala zpívat v pěveckém sboru Septemthillis v ZUŠ Lipanoch (Slovensko), kde chodila i na hodiny sólového zpěvu do třídy Kataríny Cvancigerové. V roce 2012 začala své studium zpěvu na Konzervatoři Jozefa Adamoviča v Košicích u pana profesora Michala Adamenka. Během svých středoškolských let se zúčastnila soutěží v sólovém zpěvu jako je pěvecká soutěž Iuventus Canti ve Vráblech, Žerotín Olomouc a poslední rok na konzervatoři se zúčastnila Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

Nyní studuje operní zpěv v magisterském ročníku na Hudební fakultě JAMU v Brně ve třídě Tatiany Teslyi.

Absolventský projekt

Program divadla

Další inscenace