Zdroj: http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=archiv-aktualit/koutek-divohledneho-hudebnotvorna-novy-svet-moravskeho-podzimuVydáno: 15.9.21.Autor: Kamila Murlová

Koutek divohledného hudebnotvorna / Nový svět Moravského podzimu

Skladby s dětskou tématikou se zapojením loutkového divadla a stínohry.

SERGEJ PROKOFJEV
Ošklivé káčátko op. 18

MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
Obrázky z výstavy, původní verze pro klavír

Režie: Jana Tajovská Krajčovičová
Light design: Barbora Jágrová


Obsazení
Klavír: Maroš Klátik
Zpěv: Helena Hozová (soprán)
Tanec: Kateřina Prášková
Nemé role: Petra Antlová, Soňa Chalányová, Anna Stenzlová

Jako děti jsme zvědavě poznávali svět, objevovali jeho krásy a tajemství. V tomto věku jsme začínali snít o vlastní budoucnosti a začal se formovat náš charakter… Od začátku práce na dramaturgii Nového světa jsme byly přesvědčené, že koncert pro děti nesmí v našem programu chybět. Hudba v našich životech reprezentuje podstatný prvek budoucího vývoje. Vymyslet program, který by zaujal dětského posluchače a upoutal by jeho pozornost, byla výzva, k jejíž realizaci jsme k sobě přizvaly výjimečnou umělkyni, studentku operní režie na Hudební fakultě JAMU, Janu Tajovskou Krajčovičovou. I díky tomu, že doma vychovává tři náročné posluchače, vnesla do projektu cenné pohledy a kreativní nápady.

Cílem koncertu je zapojit posluchače do děje, přiblížit se jim i skrze jiné než sluchové smysly. Koncert zahájí pohádkové Ošklivé káčátko ruského autora Sergejeviče Prokofjeva (1891–1953). Příběh o zuboženém ošklivém káčátku, z něhož vyroste labuť, bude „vyprávět“ sopranistka Helena Hozová. Poté se přesuneme na výstavu nejrůznějších výjevů ruského života a venkova. Divadelní sál Divadla na Orlí rozezvučí klavírista Maroš Klátik s dílem dalšího ruského skladatele Modesta Petroviče Musorgského (1839–1881). Jeho Obrázky z výstavy jsou dnes známy především v orchestrální úpravě francouzského tvůrce Maurice Ravela. Originální dílo je však určeno klavíru a bylo vytvořeno na počest blízkého přítele Musorgského, malíře Viktora Hartmanna. Obrázky z výstavy jsou tedy pojmenovány podle konkrétních výtvarných děl. Naše obrázky však projdou speciální úpravou režisérky Jany Tajovské Krajčovičové. Její divadelní koncepce vznikla s ambiciózním záměrem přiblížit dětem symboliku jednotlivých promenád a obrazů s pomocí dramatizace a světelného designu.
Obrázky z výstavy vnímáme jako ideální dílo, skrze které lze dětem ukázat nejen krásu klasické hudby, instrumentace a interpretace, ale i spoustu zdánlivě uzavřených krabiček, z nichž každá dětem chystá překvapení. Volba místa konání Divadla na Orlí symbolizuje naše začátky na Hudební fakultě JAMU. „Orlí“ je pro nás „dětským pokojem“, kde jsme se poprvé setkaly se vznikem větší operní produkce. Věříme, že stejně jako nám díky „Orlí“ přirostla k srdci opera, bude i pro naše malé posluchače divadlo prostorem, kde objeví něco nového, krásného a fascinujícího. Něco, k čemu se budou chtít vracet i s přibývajícím věkem. Slovy režisérky: Milé děti, pojďme spolu s vašimi rodiči vstoupit do malých i velkých světů krásných příběhů a fantazií. Světů, které jsou podmanivé, tajemné, dobrodružné, kouzelné, roztodivné, radostné, rozdováděné i moudré. Tak vezměte své rodiče a přijďte. Ať se můžeme podělit a společně se nechat okouzlit. Těšíme se na vás!

 

Vstupné 100,-  v předprodeji Filharmonie Brno