Zdroj: http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=archiv-aktualit/pravidla-pro-navstevniky-divadelnich-predstaveni-platna-od-8.6.2021Vydáno: 8.6.21.Autor: Kamila Murlová

Pravidla pro návštěvníky divadelních představení platná od 8. 6.2021

Vážení diváci,

prosíme, abyste vzali na vědomí obecné podmínky účasti osob na akcích v Divadle na Orlí JAMU, které jsou ke dni 8. 6. 2021 následující:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

        4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

        5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

        6. Předepsaným ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.

 

Splnění výše uvedených podmínek budeme kontrolovat před Vaším vstupem na pokladně Divadla na Orlí spolu se vstupenkami na konkrétní akci. Návštěvník kulturní akce je povinen splnění podmínek účasti prokázat; v případě, že splnění podmínek účasti neprokáže, nebude mu účast na akci umožněna.

 

Děkujeme za pochopení