Zdroj: http://divadlonaorli.jamu.cz/index.php?a=archiv-aktualit/encounter-2017-v-dno-towards-the-depth-pl-krakowVydáno: 13.3.17.Autor: Kamila Murlová

ENCOUNTER 2017 v DnO - TOWARDS THE DEPTH ( PL-Krakow)

ENCOUNTER 2017 v DnO - TOWARDS THE DEPTH ( PL-Krakow)

SETKÁNÍ/ENCOUNTER je mezinárodní festival divadelních škol s více než pětadvacetiletou tradicí.

Jedinečnost festivalu spočívá v tom, že hlavní organizátory tvoří studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.


Od 28.3. do 1.4. se na 5 brněnských scénách představí studenti z 13 škol z celého světa. V hlavním programu bude k vidění 14 představení, která zahrají n účastníci ze Španělska, Izraele, Itálie, Polska, Rakouska, Chorvatska, Kolumbie či Slovenska. Českou republiku reprezentuje mimo Janáčkovu akademii múzických umění v Brně i Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. S hlavním programem se bude prolínat i část off-programová, která se postará o další kulturní dění během celého festivalu.


V Divadle na Orlí uvedeme ve středu 29.3. od 14.00

Inscenaci TOWARDS THE DEPTH Národní akademie divadelního umění PWST v Krakově (Polsko) - PWST National Academy of Theatre Arts


Vystoupení sestává z polských lidových písní. Písně jsou o všeobecných tématech: láska, zrada, práce, smrt. Máme ještě v sobě svou původní sílu, abychom se navrátili k pramenům, ze kterých se vynořil hlas?

//

The performance is composed of Polish folk songs. The songs talk about universal themes of love, betrayal, work, death. . Do we still have our original power to return to the sources from which a voice emerges?


Více informací na encounter.cz předprodej přes Goout.net