MISTROVÁ ANEB KDYŽ BOLŠEVICI ZRUŠILI VÁNOCE / MALÝ PRINC

Petr Hala / Miroslav Hába
Hudba

Please scroll down for the english version

Krátkou operu Mistrová napsal rodilý Brňan Petr Hala "s úctou k ženám i Jaroslavu Haškovi", jehož texty jako libretista v díle užívá. Mistrová bude poprvé uvedena právě 26. listopadu v Divadle na Orlí.
Miniopera Malý princ dalšího brněnského skladatele Miroslava Háby čerpá z oblíbené Exupéryho předlohy. Premiérovaná byla již v roce 1979 brněnským operním souborem.
Spojujícím mottem inscenačního uchopení obou oper je snad nejznámější citát z Malého prince: "Co je důležité..." Po Mistrové - satirickém komentáři společnosti v kruté době, který je přesto plný vtipných a komických situací, následuje příběh o lehce naivním a přitom působivém světě Malého prince.

Mistrová, aneb Když bolševici zrušili Vánoce

Autor hudby a libreta: Petr Hala (*1965)
Režie: Kristýna Kopřivová, absolventský výkon

Asistent režie: Natálie Gregorová
Dirigent: Joel Hána
Asistent dirigenta: Matěj Stašík
Výtvarník scény: Jaroslav Záděra j.h.
Výtvarník kostýmů: Lenka Černá j.h.
Hudební nastudování: doc. MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Helena Fialová, Joel Hána
Inspicient: Jan Levý
Produkce: Dominika Machalíčková, Gabriela Vojtičková, Vojtěch Kába
Asistenti produkce: 1. ročník Hudebního manažerství
Autor vizuálu inscenace: Kateřina Kábová j.h.
Spoluúčinkuje: Orchestr JAO - Orchestr posluchačů HF JAMU

Obsazení:

Uvaděčka: Zuzana Hátlová, Marie Mičánová
Mistr Dratvička: Pavel Slivka, Vojtěch Šembera
Mistrová: Jana Dvořáková, Barbora Ďubeková, Martina Forgáčová
Slečna s Harfičkou: Denisa Birošová, Zuzana Machová

Malý princ

Autor hudby a libreta: Miroslav Hába (*1935)
Režie: Kristýna Kopřivová, absolventský výkon

Asistent režie: Natálie Gregorová
Dirigent: Joel Hána
Asistent dirigenta: Matěj Stašík
Výtvarník scény: Jaroslav Záděra j.h.
Výtvarník kostýmů: Lenka Černá j.h.
Hudební nastudování: doc. MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Helena Fialová, Joel Hána
Inspicient: Jan Levý
Produkce: Dominika Machalíčková, Gabriela Vojtičková, Vojtěch Kába
Asistenti produkce: 1. ročník Hudebního manažerství
Autor vizuálu inscenace: Kateřina Kábová j.h.
Spoluúčinkuje: Orchestr JAO - Orchestr posluchačů HF JAMU

Obsazení:

Malý Princ: Zuzana Barochová, Natálie Bordácsová
Květina: Jana Dvořáková, Barbora Ďubelková, Martina Forgáčová
Liška: Zuzana Hátlová, Marie Mičánová
Businessman / Lampář: Michael Robotka, Martin Vydra
Král / Had: Vojtěch Šembera
Král / Opilec: Ondřej Musil j.h.
Had: Pavel Slivka
Opilec: László Havasi
Letec: Tomáš Krejčí j.h., Václav Málek j.h 

Premiéra: 26. a 27. listopadu 2016
Reprízy: 29. a 30. listopadu, 1. a 2. prosince 2016

Začátky vždy v 19:00

 


The short opera Mistrová was written by Petr Hala, a composer born in Brno, "with a respect to women as well as to the writer Jaroslav Hašek whose texts Hala uses for Mistrová's libreto. The Opera Mistrová will be performed for the first time on 26th of November at Orlí Street Theater.
„Small opera" The Little Prince composed by Miroslav Hába, another composer from Brno, is inspired by Exupery's famous book about the little but very curious prince and was premiered in 1979 by the Brno opera company.
The interconnecting motto of these two stage approaches is from one of the most famous quotes from Exupery's The Little Prince: "What is important...". After "Mistrová", a satirical commentary on society in harsh times but still full of wit and comical situations, comes a story about a bit naive but wonderful world of The Little Prince.


Mistrová, alias how the Bolshevicks repealed Christmas

Music and libretto: Petr Hala (*1965)
Director: Kristýna Kopřivová, graduation performance
Assistant director: Natálie Gregorová
Conductor: Joel Hána
Assistant conductor: Matěj Stašík
Set designer: Jaroslav Záděra as a guest
Costumes designer: Lenka Černá as a guest
Musical preparation: doc. MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Helena Fialová, Joel Hána
Stage manager: Jan Levý
Production: Dominika Machalíčková, Gabriela Vojtičková, Vojtěch Kába

Production assistants: 1st year students of Music management
Author of visual staging: Kateřina Kábová as a guest !!!
With the participation of JAO Orchestra- student orchestra of the Music faculty JAMU

Cast
Presenter: Zuzana Hátlová, Marie Mičánová
Foreman Dratvička: Pavel Slivka, Vojtěch Šembera
Mistrová, foreman's wife: Jana Dvořáková, Barbora Ďubeková, Martina Forgáčová
Young lady with harp: Denisa Birošová, Zuzana Machová

Malý princ

Music and libretto: Miroslav Hába (*1935)
Director: Kristýna Kopřivová, graduation performance
Assistant director: Natálie Gregorová
Conductor: Joel Hána
Assistant conductor: Matěj Stašík
Set designer: Jaroslav Záděra as a guest
Costumes designer: Lenka Černá as a guest
Musical preparation: doc. MgA. Tomáš Krejčí, MgA. Helena Fialová, Joel Hána
Stage manager: Jan Levý
Production assistants: Dominika Machalíčková, Gabriela Vojtičková, Vojtěch Kába: 1st year students of Music management
Author of visual staging: Kateřina Kábová as a guest
With the participation of JAO Orchestra- student orchestra of the Music faculty JAMU


Cast
Little prince: Zuzana Barochová, Natálie Bordácsová
Flower: Jana Dvořáková, Barbora Ďubelková, Martina Forgáčová
Fox: Zuzana Hátlová, Marie Mičánová
Businessman / Lamplighter: Michael Robotka, Martin Vydra
King / Snake: Vojtěch Šembera
King / Drunkard: Ondřej Musil as a guest
Snake: Pavel Slivka
Drunkard: László Havasi
Pilot: Tomáš Krejčí as a guest, Václav Málek as a guest


Premiere: 26th and 27th of November 2016
Reprise: 29th and 30th of November, 1st and 2nd of December 2016

Performances always start at 7pm

 

 

print Formát pro tisk

Kategorie: Repertoár