Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka

Pojď se mnou do světa - písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka

Ve spolupráci Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící, Ateliéru muzikálového herectví doc. MgA. Michala Zetela PhD. a umělecké skupiny Hands Dance vzniklo v rámci specifického výzkumu doktorského studia Radky Kulichové koncertní pásmo Pojď se mnou do světa – písně Jiřího Bulise tlumočené do českého znakového jazyka, vzdávající hold Jiřímu Bulisovi.

Projekt vznikl ve spolupráci s uměleckou skupinou Hands Dance

Umělecké tlumočení:

Na rozdíl od běžného tlumočení, ohraničeného temenem hlavy, rozpaženými lokty a úrovní pasu, využívá umělecké tlumočení celé tělo. Jeho cílem je zprostředkovat neslyšícím estetický vjem, ať už z hudby, z divadla, či jiné disciplíny, který by si kvůli svému handicapu jinak jen těžko mohli vychutnat. Umělecké tlumočení pomáhá neslyšícím se plnohodnotně zapojit do kulturního života, a naplnit tak své potřeby socializace.

Celý koncert je tlumočen do českého znakového jazyka. K dispozici je také indukční smyčka.

 

Koncert připravili a vystupují:

Koncepce a realizace: Radka Kulichová

Umělecký překlad do českého znakového jazyka: Radka Kulichová, Daniela Cincibus Vacková, a spol. (studenti ateliéru Výchovná dramatika pro Neslyšící, skupina Hands Dance)

Klavír, aranžmá a hudební nastudování: Dada Klementová

Violoncello: Dagmar Barašová

 Studenti Ateliéru výchovné dramatiky pro Neslyšící:

Barbora Dohnalová

Monika Goldefusová

Jana Melkusová

Michaela Sivčáková

Lucie Schneiderová

Karolína Kalendová j. h.

 

Hosté z umělecké skupiny Hands Dance:

Radka Kulichová

Daniela Cincibus Vacková

Marcel Krištofovič j. h.

Robert Milič j. h.

Markéta Kunášková j. h.

 

Studenti Ateliéru muzikálového herectví doc. MgA. Michala Zetela:

Petra Benediktyová

Eliška Horňáková

Michaela Krajčová

Lucia Mária Lukačková

Alexandra Vostrejžová

Ondřej Komínek

Marek Viteker

Produkce: Helena Gricová

 

Tento koncert vznikl na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v rámci projektu Radky Kulichové "Multimediální publikace Umělecké tlumočení do českého znakového jazyka" podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT na rok 2019 a 2020. Multimediální publikace bude obsahovat informace o uměleckém tlumočení, o procesu vzniku tlumočených písní od úplného začátku přes překlad text, synchronizaci překladu ve znakovém jazyce se zpěvem až po finální realizaci. Projekt je založený na spolupráci ateliéru muzikálového herectví (doc. MgA. Michala Zetela PhD.), ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících a skupiny Hands Dance.

Premiéra: 25. 2. 2020

Reprízy: 26.2., 4.3. 5.3. a 18.4.2020

vstupné: 150,- /100,- Kč

print Formát pro tisk

Kategorie: Archív aktualit