Encounter 2019 - Prodaná nevěsta na prknech....

Encounter 2019 - Prodaná nevěsta na prknech....

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018

Představení mapuje cestu českého herce napříč historií. Představení vychází z autentických situací, kterými si herci museli projít. Východiskem jsou historické momenty na prknech ND, kdy divadlo nehrálo, ale sloužilo politickým účelům. Existuje jedno dílo, které prochází v téměř nezměněné podobě celým obdobím. Dílo, které se často hrálo v kritických chvílích. Tím je opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Malovaný obrázek českého venkova, který se nikdy neuskutečnil. Příběh o lásce, zradě a intrikách. Co ale může říct? Na jakých základech stojí české divadlo potažmo česká identita?

Představení je na programu festivalu 5.4. od 16h a od 19h.

EN

The performance The Bartered Bride on the Stages of the Provisional Theatre, Estates Theatre and National Theatre from 1868 to 2018 maps the path of a Czech actor through history. The performance is based on the authentic situations the actors had to go through. The starting point was historical moments that happened on the stage of the National Theatre, when no play was performed, but the stage served political purposes. There is one opera that goes almost unchanged through history. A piece that has often been played in critical moments - the Bartered Bride by Bedřich Smetana. A poetic picture of the Czech countryside, which never existed. A story of love, betrayal and intrigue. But what does it say now? On what grounds does the Czech theatre or the Czech identity stand

Performance on Festival´s program  April5th at 4pm and 7pm.

 

 

 

 

print Formát pro tisk

Kategorie: Archív aktualit