Encounter 2019 - OEDIPUS

Encounter 2019 - OEDIPUS

De La Salle-College of Saint Benilde ( Filipíny)

Je noc. Antigona porušuje rozhodnutí nového krále Théb Kreóna a pohřbívá jeho bratra. Onen bratr, Polynices, je považován za rebela a za zrádce. Kreónův trůn je v ohrožení. Antigona je přivedena před Kreóna. Hájí se svým morálním závazkem, který převyšuje Kreónovy politické zájmy. Jejich rozhovor se odvíjí na úrovni politické, lidské i morální. Skrze její neústupnost si Kreón uvědomuje, kolik společného má Antigona se svým otcem Oidipem – někdejším Thébským králem, který nevědomky naplnil své proroctví a dopustil se otcovraždy a incestu. Antigona je o své pravdě přesvědčena natolik, že se rozhodne přijmout stejný osud, jaký stihl jejího otce. Tím Kreónovi dává najevo, že s Oidipem sdílí více než jen krev. Toto nastudování tří slavných Thébských her se zabývá zejména jejich politickým a morálním aspektem, nevyhnutelností proroctví a osudem, který mnohé lidi nutí hledat podstatu pravdy bez ohledu na následky, které to pro ně může znamenat.

Představení je na programu festivalu  3.4. od 20h a  4.4. od 14.30

 EN

It is night; Antigone defies the decree of the new king of Thebes, Creon, and buries his brother. That brother, Polynices, was a casualty of the rebellion and an alleged traitor to the throne. This event threatens Creon’s crown. Antigone is brought before Creon and argues that her moral obligations outweigh Creon’s political interest. In their discourse, they discuss life, politics, humanity, and morality. Along the way, she defends her reasoning; Creon sees how Antigone resembles her father, Oedipus, the former king who unwittingly fulfilled his prophecy to commit patricide and incest. Throughout their confrontation, Antigone owns her decision and accepts that she’ll share the same fate as her father. She proves to Creon that it’s more than blood that she and Oedipus share. This re-imagination is an exploration of the three Theban plays touching on politics, morality, prophecy, and fate leading man to seek the truth regardless of the repercussions he might face.

Performance is on festival´s program April 3rd at 8pm and April 4th at 2pm30

 

print Formát pro tisk

Kategorie: Archív aktualit