Koncert Janáčkova akademického orchestru jinak

Divadlo na Orlí 3. 5. v 19:00 

Společný hudebně-dramatický večer Hudební a Divadelní fakulty JAMU

 


BOSÉ NOŽKY (scénický melodram - 1986)

P. Graham | dirigent: Leoš Svárovský | režie: Viktor Černický | choreografie: Jazmína Piktorová

Úvahy o umění, které vložila do své autobiografie Bosé nožky cupitají světem naivní malířka Marie Filipiová, udivují pronikavostí a hloubkou – přes naivní způsob vyjadřování jsou tajemství umělecké tvorby blíž než mnohé knihy učenců. Poetičnost a krása tohoto textu vedly skladatele k vytvoření skladby, která pomocí kombinovaných hudebních prostředků popisuje bez zábran samotný tvůrčí proces.

Melodram Bosé nožky tematizuje v mnoha ohledech naivní potřebu pochopit a vysvětlit, kde se v člověku rodí touha po umělecké tvorbě. Součástí lidské existence je také "umělec", část osobnosti, která cítí neodůvodněnou potřebu porozumět, uchopit, zpracovat a nechat v něm nebo v ní rezonovat svět, vesmír a jeho koloběh. Inspirováni strukturou hudební skladby Petera Grahama vytvořili studenti Ateliéru klaunské scénické a filmové tvorby, v nejistém prostoru (šikmá plošina jako nejistá životní situace, která člověka ovlivňuje tím, že mu doslova bere pevnou půdu pod nohama) sérii duetů, sól a skupinových kousků, které evokují lidskou existenci v různých fázích jeho/jejího života.

 


ŠPALÍČEK (suita ze zpívaného baletu Špalíček)

B. Martinů | dirigent: Leoš Svárovský | režie: David Kříž | choreografie: David Strnad

Špalíček - orchestrální suity ze zpívaného baletu Špalíček budou uvedeny jako jeden pohádkový příběh o unesené princezně, uneseném černokněžníkovi a nepoučitelném králi. Taneční a herecké ztvárnění, radost, vtip, nadsázku - to vše nabízí pohádková hříčka, kterou na základě společného autorského libreta vytvořili režisér David Kříž a choreograf David Strnad.

 

Společný hudebně-dramatický večer HF a DIFA

print Formát pro tisk

Kategorie: Archív aktualit